بازیگران و هنرمندان کشورمان در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش حاضر بودند که عکس های اختصاصی سیمرغ از بازیگران و هنرمندان را مشاهده خواهید کرد.

بازیگران و هنرمندان در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

بازیگران و هنرمندان در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش حاضر شدند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از حضور بازیگران و هنرمندان را در ادامه مشاهده می کنید.

 

نرگس آبیا کارگردان فیلم نفس

نرگس آبیا کارگردان فیلم نفس

 

علی ضیا در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

علی ضیا در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

جمشید هاشم پور در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

جمشید هاشم پور در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

نگین صدق گویا در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

نگین صدق گویا در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

پانته آ پناهی ها در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

پانته آ پناهی ها در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

امیر غفارمنش در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

امیر غفارمنش در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

شبنم فرشادجو در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

شبنم فرشادجو در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

مهدی یراحی در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

مهدی یراحی در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

عبدالرضا اکبری و پسرش پندار اکبری در اکران فیلم نفس

عبدالرضا اکبری و پسرش پندار اکبری در اکران فیلم نفس

 

عارف لرستانی در اکران فیلم نفس

عارف لرستانی در اکران فیلم نفس
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X