بنیامین بهادری به همراه همسرش شایلی و دخترش بارانا به تماشای فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش نشستند.

بنیامین, همسرش و دخترش بارانا در پردیس کوروش به تماشای سلام بمبئی نشستند

شب گذشته بنیامین بهادری در پردیس کوروش حاضر شد و به تماشای فیلم سلام بمبئی نشست.

در شب گذشته بنیامین بهادری به همراه همسرش شایلی و دخترش بارانا وارد پردیس کوروش شد.

شایلی محمودی همسر بنیامین نیز در فیلم سلام بمبئی به نقش آفرینی پرداخته است.

در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از بنیامین به همراه همسر و دخترش را مشاهده خواهید کرد.

 

ورود بنیامین و همسرش شایلی به پردیس کوروش

ورود بنیامین و همسرش شایلی به پردیس کوروش

 

بنیامین بهادری و همسرش و دخترش

بنیامین بهادری و همسرش و دخترش

 

چهره خندان بنیامین بهادری در کنار دخترش بارانا

چهره خندان بنیامین بهادری در کنار دخترش بارانا

 

بنیامین بهادری در کنار همسرش شایلی محمودی

بنیامین بهادری در کنار همسرش شایلی محمودی

 

بارانا بهادری دختر بنیامین

بارانا بهادری دختر بنیامین

 

خانواده بنیامین بهادری

خانواده بنیامین بهادری

 

بنیامین و شایلی و بارانا درحال تماشای فیلم سلام بمبئی

بنیامین و شایلی و بارانا درحال تماشای فیلم سلام بمبئی

 

حضور خانواده بنیامین بهادری در پردیس کوروش

حضور خانواده بنیامین بهادری در پردیس کوروشتهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 
 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X