گوهر خیراندیش و ستاره اسکندری در اکران مردمی فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در پردیس کوروش حاضر شدند.

گوهر خیراندیش و ستاره اسکندری در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در پردیس کوروش

اکران مردمی فیلم "نیمه شب اتفاق افتاد" شب گذشته در پردیس کوروش برگزار شد.

گوهر خیراندیش و ستاره اسکندری دو بازیگری بودند که در پردیس کوروش حاضر شدند و با طرفداران خود, دیدار کردند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از گوهر خیراندیش و ستاره اسکندری را در ادامه مشاهده می کنید.

 

گوهر خیراندیش در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

گوهر خیراندیش در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

 گوهر خیراندیش و ستاره اسکندری در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 گوهر خیراندیش و ستاره اسکندری در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

 گوهر خیراندیش و ستاره اسکندری در پردیس کوروش

 گوهر خیراندیش و ستاره اسکندری در پردیس کوروش

 

 ستاره اسکندری در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 ستاره اسکندری در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

بلیت فروشی ستاره اسکندری در پردیس کوروش

بلیت فروشی ستاره اسکندری در پردیس کوروش

 

دیدار گوهر خیراندیش با طرفدارانش در پردیس کوروش

دیدار گوهر خیراندیش با طرفدارانش در پردیس کوروش

 

بلیت فروشی ستاره اسکندری در پردیس کوروش 2

بلیت فروشی ستاره اسکندری در پردیس کوروش 2تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X