مراسم ختم دنیا فنی زاده برگزار شد. در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از مراسم ختم دنیا فنی زاده با حضور ایرج طهماسب و حمید جبلی و ایرج نوذری را مشاهده خواهید کرد.

حضور ایرج طهماسب و حمید جبلی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

مراسم ختم دنیا فنی زاده ساعاتی پیش برگزار شد.

ایرج طهماسب و حمید جبلی در این مراسم حاضر بودند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از مراسم ختم دنیا فنی زاده را در ادامه مشاهده می کنید.


ایرج طهماسب و حمید جبلی و ایرج نوذری در مراسم ختم  دنیا فنی زاده

donya_fanizadeh_3.JPG

 

ایرج طهماسب و حمید جبلی و ایرج نوذری در مراسم ختم  دنیا فنی زاده 2

donya_fanizadeh_4.JPGتهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


 
 

پربیننده های این بخش

 
X