چهاردهمین جشن شب بازیگر: پانته آ پناهی ها و رویا نونهالی
جشن شب بازیگر خانه تئاتر شنبه شب با حضور جمعی از هنرمندان در محل سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

پانته آ پناهی ها و رویا نونهالی در جشن شب بازیگر

در ادامه می توانید عکس های اختصاصی سیمرغ را از این مراسم مشاهده نمایید:

پانته آ پناهی ها در چهاردهمین جشن شب بازیگر

پانته آ پناهی ها در چهاردهمین جشن شب بازیگر

پانته آ پناهی ها

پانته آ پناهی ها

رویا نونهالی در جشن شب بازیگر

رویا نونهالی در جشن شب بازیگر

پانته آ پناهی ها در چهاردهمین جشن شب بازیگر

پانته آ پناهی ها در چهاردهمین جشن شب بازیگر

 تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
عکاس: شهاب اسدی
اختصاصی سیمرغ