سید محمود رضوی تهیه کننده ماجرای نیمروز در پستی در توئیتر خود, میرسلیم و جریان نو اصولگرایی را نوعی نان به نرخ روز خوری نامید.

توصیف محمود رضوی از نو اصولگرایی و دار و دسته پیرمردهای تمام شده

سید محمود رضوی نوشت:

نو اصولگرایی یعنی به خطر افتادن همزمان منافع میرسلیم نماینده دار و دسته ی پیرمردهای تمام شده و آشنایان فقه و اصول خوانده نان به نرخ روز خور!

توئیتر سید محمود رضوی

توئیتر سید محمود رضوی

 

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: توئیتر محمود رضوی

 

 

 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X