حمید فرخ نژاد در صفحه شخصی خود نسبت به ماجرای حمید صفت واکنش نشان داد.

حمید فرخ نژاد: كه خداوند رئوف است و رحیم!

حمید فرخ نژاد نوشت:

متاسفم بخاطر اتفاق ناگواری كه پیش امده و ای كاش هیچكس در شرایطی مشابه آقای صفت قرار نگیرد، به هر حال و به هر دلیل یك قتل رخ داده و خانواده ایی هم اكنون عزادار و خود را محق برای احقاق حقش میداند، عزیزان دل نباید با موضع گیری نابجا والفاظ نسنجیده ، این خانواده را در شرایطی عصبی تر و انتقام جو تر قرار دهیم ، امیدوارم هر چندكه سخت و هر چند خواسته ایی خود خواهانه است ، از در بخشش و بزرگواری با این اتفاق ناگوار برخورد كنند .كه خداوند بخشنده و مهربان است .كه خداوند رئوف است و رحیم.

واکنش حمید فرخ نژاد به ماجرای حمید صفت

واکنش حمید فرخ نژاد به ماجرای حمید صفت

 

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: صفحه شخصی حمید فرخ نژاد

 

 

 
 

پربیننده های این بخش

 
X