تتت

شب گذشته مراسم اکران خصوصی فیلم بدون تاریخ بدون امضا با حضور عوامل و بازیگران برگزار شد.

اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا: نیکی کریمی, وحید جلیلوند, محمد سلوکی, علیرضا کمالی و زکیه بهبهانی

در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از مراسم اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا مشاهده نمایید:

نیکی کریمی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

نیکی کریمی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

محمد سلوکی و وحید جلیلوند در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

محمد سلوکی و وحید جلیلوند در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

محمد سلوکی و وحید جلیلوند در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

محمد سلوکی و وحید جلیلوند در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

 نیکی کریمی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

 نیکی کریمی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

نیکی کریمی و وحید جلیلوند در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

نیکی کریمی و وحید جلیلوند در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

 زکیه بهبهانی و وحید جلیلوند در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

 زکیه بهبهانی و وحید جلیلوند در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

حسن فتحی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

حسن فتحی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

علیرضا کمالی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

علیرضا کمالی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

زکیه بهبهانی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

زکیه بهبهانی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا


عکاس: شهاب اسدی


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X