نوید محمدزاده, عادل فردوسی پور و احسان علیخانی در اکران بدون تاریخ بدون امضا + تصاویر
شب گذشته مراسم اکران خصوصی فیلم بدون تاریخ بدون امضا با حضور عوامل و بازیگران برگزار شد.

اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا: عادل فردوسی پور, احسان علیخانی, حبیب رضایی, علی جلیلوند, نوید محمدزاده

در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از مراسم اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا مشاهده نمایید:

عادل فردوسی پور و احسان علیخانی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

 عادل فردوسی پور و احسان علیخانی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

نوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

نوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

نوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

نوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

حبیب رضایی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

حبیب رضایی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

علی جلیلوند و نوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

علی جلیلوند و نوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

عادل فردوسی پور در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

عادل فردوسی پور در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

احسان علیخانی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا

احسان علیخانی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا


عکاس: شهاب اسدی


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ