عکس های بهاره کیان افشار در میان دوستدارانش در اکران لونه زنبور
شب گذشته اکران مردمی لونه زنبور با حضور بهاره کیان افشار و لادن مستوفی برگزار گردید.

اکران مردمی لونه زنبور: بهاره کیان افشار

در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از اکران مردمی لونه زنبور مشاهده نمایید:

عکس بهاره کیان افشار

عکس بهاره کیان افشار

بهاره کیان افشار در اکران مردمی لونه زنبور

بهاره کیان افشار در اکران مردمی لونه زنبور

بهاره کیان افشار

بهاره کیان افشار

اکران مردمی لونه زنبور با حضور بهاره کیان افشار و لادن مستوفی

اکران مردمی لونه زنبور با حضور بهاره کیان افشار و لادن مستوفی

بهاره کیان افشار در اکران مردمی لونه زنبور

بهاره کیان افشار در اکران مردمی لونه زنبور

بهاره کیان افشار در کنار یکی از طرفداران پر و پا قرصش

بهاره کیان افشار در کنار یکی از طرفداران پر و پا قرصش

بهاره کیان افشار در کنار یکی از طرفدارانش

بهاره کیان افشار در کنار یکی از طرفدارانش

بهاره کیان افشار در اکران مردمی لونه زنبور

بهاره کیان افشار در اکران مردمی لونه زنبور


عکاس: شهاب اسدی


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ