عکس های امین حیایی و پسرش دارا حیایی در جشن ساخت ایران 2
شب گذشته مراسم جشن ساخت ایران دو در پردیس سینما ملت برگزار گردید.

جشن ساخت ایران 2: امین و دارا حیایی, مهران احمدی

در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از جشن ساخت ایران دو مشاهده نمایید:

عکس امین حیایی

عکس امین حیایی

امین حیایی  در جشن ساخت ایران 2

امین حیایی  در جشن ساخت ایران 2

امین و  دارا حیایی  در جشن ساخت ایران 2

امین و  دارا حیایی  در جشن ساخت ایران 2

دارا حیایی  در جشن ساخت ایران 2

دارا حیایی  در جشن ساخت ایران 2

امین حیایی و مهران احمدی در جشن ساخت ایران 2

امین حیایی و مهران احمدی در جشن ساخت ایران 2

عکس امین حیایی

عکس امین حیایی

عکاس: شهاب اسدی


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ