سعید سهیلی  در صفحه شخصی خود نسبت به مرگ ناصر ملک مطیعی واکنش نشان داد.

یادداشت سعید سهیلی برای ناصر ملک مطیعی

سعید سهیلی نوشت:

يا خدااااااااا .... چه مى توان گفت جز يا خدا ، جز وااااااى ، جز دااااااد ، جز حسرتا ، جز دريغا ، جز افسوس ، جز اشك ، جز سكوت ، جز نفرين بر كسانى كه بغضش را نديدند و حرفهايش را نشنيدند ، اى نفرين بر شما ... بر شما كوتوله هايى كه قامت بلندش را باور نكرديد ، جايگاهش را نفهميديد ، شما پنداشتيد "هر آنكه از ديده رود ... از دل رود"، چهل سال انكارش كرديد و او همچنان در قلبها ماند ، مگر مى شود امير سينما ... كبير سينما ... امير كبير سينما را فراموش كرد ؟ مگر مى شود فرمان سينما را حذف كرد ؟ مگر مى شود آمدن او را در راهرو بيمارستان از ياد برد ، مردم ... شما مسئولين كوتوله و كوتوله هاى مسئول را نخواهند بخشيد ، نه مردم و نه خداى مردم ، همه شمائى كه در خانه نشينى او مسئول بوديد ، قيافه هر كدام از شما را چهار روز مردم نبينند انگار كه هرگز و هيچگاه نبوده ايد ، اما"كاكوى" ما چهل سال غايب چشمها بود و حاضر دلها ، سرزمينى كه بهترينهاى خود را قدر نداند ... چه را قدر بداند ؟ او اولين سوپر استار و يكى از بهترينهاى سينماى ما بود ، چرا قدرش ندانستيم ؟ فردا صدا و سيما خبر رفتن او را خواهد خواند ، همان صدا و سيمايى كه مردم را در حسرت گذاشت ... در يك حسرت بزرگ ... در حسرت صدا و سيماى او ، آرى ، قد و قامت او بلند بود و قاب تلويزيون كوچك ، اشك ها و حرفهايش را در دو روز قبل از هجرتش از ياد نخواهم برد ، او بسيار گريست و گفت : از مرگ نمى ترسم ، اما دلم براى مردم تنگ خواهد شد ، مردمى كه مرا بسيار دوست داشتند و من نتوانستم و نگذاشتند با آنها خداحافظى كنم ، پدر ... ما هم با تو خداحافظى نميكنيم ... چون تو نرفته اى و نمى روى ، تو در قلب و خاطر يك ملت زنده اى ... هميشه ، هميشه ، هميشه

واکنش سعید سهیلی به مرگ تلخ ناصر ملک مطیعی

واکنش سعید سهیلی به مرگ تلخ ناصر ملک مطیعی

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: صفحه شخصی سعید سهیلی

 
 

پربیننده های این بخش

 
X