سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: حمید صفت تنها با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده است.

صحبت های محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در خصوص حمید صفت


محمد شهریاری؛ سرپرست دادسرای جنایی تهران در خصوص چگونگی مهیا شدن شرایط آزادی حمید صفت گفت:

«صدور قرار وثیقه به معنای رفع اتهام و آزادی نیست بلکه این قرار تنها برای آزادی موقت وی با قرار وثیقه تا زمان برگزاری جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی است و به معنای رفع اتهام قتل و اصولا قضاوت در خصوص اتهام نیست.»


شهریاری در خصوص علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده قتل در مرحله بازپرسی و هنوز نرسیدن به مرحله دادگاه گفت:

« روند دادرسی به دلیل اعتراض به قرار از طرف متهم و بروکراسی اداری مربوط به این اعتراض تا حدی به تعویق افتاد.»


شهریاری در خصوص تاثیر رفتار متهم در زندان در صدور این قرار وثیقه و آزادی گفت:

« رفتار متهم در طول دوره محکومیت چندان تاثیری در صدور قرار نداشت و علت صدور قرار آزادی با وثیقه به علم قاضی برمی گردد.»


وی در ادامه در خصوص اینکه آیا خانواده مقتول تاکنون صحبتی در خصوص رضایت دادن و گذشت از متهم به میان آورده اند یا خیر اذعان داشت:

« خانواده مقتول تا کنون صحبتی در این خصوص نکرده اند. »


سرپرست دادرسرای جنایی در خصوص میزان مبلغ 500 میلیون تومان وثیقه برای چنین پرونده ای با این میزان حساسیت و اتهام قتل گفت:

« البته نظر دادسرا بر 600 میلیون وثیقه بود و مبلغ 500 میلیون از نظر دادسرا کمتر بود اما این قرار بر اساس نظر قاضی صادر می شود.»

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: borna.news

 
 

پربیننده های این بخش

 
X