بحث پرحاشیه مدیران چند شغله و آسیب های ناشی از این انتصابات، این بار به حوزه سینما کشیده شده است.

تکیه شاهانه منوچهر شاهسواری بر عناوین مدیریتی؟!/چه کسانی موافق هستند؟

از همان زمان که مهرداد فرید در برنامه «چشم شب روشن» سخنانی سمپاتیک نسبت به حوزه هنری را بیان کرد و بعدترش کاشف به عمل آمد که ایشان آخرین فیلمش «دعوتنامه» را برای پخش به حوزه هنری داده(!) می شد پیش بینی تغییر و جابجایی در بالاترین منصب شورای عالی تهیه کنندگان را داشت.
 مهرداد فرید که با کارنامه ای خلوت در تهیه کنندگی سر از دبیری شورای عالی تهیه کنندگان درآورده بود نتوانست در مناقشاتی همچون توقیف فیلمهای مجوزدار توسط حوزه هنری یا آشفته بازار اکران پاییزی خروجی قابل تأملی در خدمت صنف تهیه کنندگان داشته باشد و همین شد که از مدتها پیش زمزمه های حذف وی از دبیری شورای عالی به گوش می‌رسید.
حذف فرید از دبیری شورا اما آن قدر تعجب برانگیز نیست چون شگفت انگیزتر آن است که پرسشهایی طرح شده درباره حضور مدیرعامل خانه سینما به عنوان جایگزین وی در شورای عالی تهیه کنندگان. آیا منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما که اخیرا و با انتشار متن اساسنامه خانه سینما مشخص شده صرفا نیروی اجرایی هیأت مدیره است، قرار است دبیری شورایعالی تهیه کنندگان را هم برعهده گیرد؟ اگر این اتفاق بیفتد شاهد رکوردشکنی شاهسواری توسط خودش خواهیم بود. مدیرعامل خانه سینما این ماهها همزمان با هم ۱۱مسئولیت مختلف داشته و با حضورش به عنوان دبیر شورای عالی شمایل یک مدیر ۱۲مسئولیته رونمایی خواهد شد!
شاهسواری به نمایندگی از یکی از صنوف چهارگانه تهیه کنندگان یعنی کانون تهیه کنندگان فیلم ایران در شورایعالی تهیه کنندگان حضور دارد. آیا به غیر از فرشته طائرپور همسر شاهسواری، سایر اعضای شورای مرکزی تهیه کنندگان فیلم ایران همچون منوچهر محمدی، تقی علیقلی زاده و حمیدرضا آشتیانی پور موافق این رکوردشکنی هستند؟


گردآوری: گروه فرهنگ و هنر 
seemorgh.com/culture
منبع: cinemajournal.ir


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X