تتت

شب گذشته مراسم اکران فیلم سهیلا شماره 17 با حضور هنرمندان در پردیس باغ کتاب برگزار گردید.

 اکران فیلم شماره 17 سهیلا: مهرداد صدیقیان و خانواده اش

در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از اکران فیلمشماره 17 سهیلا مشاهده نمایید:

مهرداد صدیقیان در اکران سهیلا شماره 17

مهرداد صدیقیان در اکران سهیلا شماره 17

ویدا جوان و مهرداد صدیقیان در اکران سهیلا شماره 17

ویدا جوان و مهرداد صدیقیان در اکران سهیلا شماره 17

مهرداد صدیقیان و خانواده اش  در اکران سهیلا شماره 17

مهرداد صدیقیان و خانواده اش  در اکران سهیلا شماره 17

مهرداد صدیقیان  در اکران سهیلا شماره 17

مهرداد صدیقیان  در اکران سهیلا شماره 17

مهرداد صدیقیان  و محمدرضا غفاری در اکران سهیلا شماره 17

مهرداد صدیقیان  و محمدرضا غفاری در اکران سهیلا شماره 17

  محمدرضا غفاری و مهرداد صدیقیان  در اکران سهیلا شماره 17

  محمدرضا غفاری و مهرداد صدیقیان  در اکران سهیلا شماره 17


عکاس: شهاب اسدی


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X