هانیه توسلی، گلاره عباسی، شبنم مقدمی در اکران «کلمبوس»
فیلم «کلمبوس» شب گذشته در پردیس سینمایی کوروش با حضور بازیگران و عوامل فیلم اکران عمومی شد

اکران فیلم سینمایی «کلمبوس» با حضور بازیگران مشهور

کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,گلاره عباسی,شبنم مقدمی 
اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


 کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,گلاره عباسی,شبنم مقدمی
هانیه توسلی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,گلاره عباسی,شبنم مقدمی 
هانیه توسلی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,گلاره عباسی,شبنم مقدمی 
هانیه توسلی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


 کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,گلاره عباسی,شبنم مقدمی
گلاره عباسی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


 کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,گلاره عباسی,شبنم مقدمی
گلاره عباسی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,سپیده خداوردی
سپیده خداوردی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,گلاره عباسی,شبنم مقدمی
شبنم مقدمی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,شبنم مقدمی
شبنم مقدمی و شوهرش در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,گلاره عباسی,شبنم مقدمی
شبنم مقدمی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,دیبا زاهدی
دیبا زاهدی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,گلاره عباسی,شبنم مقدمی
هانیه توسلی و گلاره عباسی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,ملیسا ذاکری
ملیسا ذاکری در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,فرشته صدرعرفایی
فرشته صدرعرفایی در اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,سعید پورصمیمی
سعید پورصمیمی دراکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هانیه توسلی,گلاره عباسی,شبنم مقدمی
اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران,پردیس کوروش,هسعید پورصمیمی
اکران مردمی فیلم سینمایی «کلمبوس»


 

بیشتر بدانید : هانیه توسلی با لباس عروسی در «کلمبوس»

بیشتر بدانید : طعنه و کنایه های تند شبنم مقدمی + تصاویر

 

عکاس: شهاب اسدی

تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ