تتت

وقتی حجاب اجباری می‌شود برای بعضی‌ها خوشایند نیست و سعی می‌کنند تا می‌توانند از این امر اجباری و غیر جوششی فرار کنند.
حجت‌الاسلام ابوالقاسم علی‌دوست گفت: متاسفانه یکی از عوامل بی‌حجابی این است که عده‌ای معتقدند بی‌حجابی تمدن، پیشرفت و تفاخر است و آقایان و خانم‌ها گاه برای اینکه انگ تحجر و عقب‌ماندگی نخورند حجاب مطلوب را کنار گذاشته و به بدحجابی گرایش پیدا می‌کنند.
 
 حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علی‌دوست در برنامه فقه پویا رادیو معارف به بررسی علل گرایش به بی حجابی و بد حجابی پرداخت و اظهار کرد: ما تاکید داریم نهاد عفاف را از نهاد حجاب جدا کنیم، یعنی امکان دارد کسی عفت داشته باشد ولی حجاب نداشته باشد واصلا اعتقادی به حجاب نداشته باشد. امکان دارد مسلمان باشد و یا در هر مسلک دیگری که باشد این رویه را طی کند که اعتقاد به عفت و پاکدامنی داشته باشد ولی مقید به حجاب نباشد.

وی افزود: این که گفته می شود اصل حجاب یک مسئله ای است که در خرد و عقلانیت انسان نیز ریشه دارد به این معنا نیست که حد شرعی حجاب که صورت و دست ها تا مچ است دقیقا در خرد و عقل انسان تجلی کند، خیر بلکه اصل حجاب و پوشش است که در خرد انسان نهادینه شده است.

عضو جامعه مدرسین ادامه داد: البته این که گفته می شود به خرد و فطرت انسان بر می گردد به این معنی نیست که عوامل بیرونی نتوانند در آن ناهنجاری ایجاد کنند، و اصل حجاب به عنوان یک مسئله فطری نیز قربانی عوامل بیرونی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به علل گرایش به بی حجابی و بد حجابی پرداخت و گفت: ببینید زمینه‌های بی‌حجابی و بدحجابی چه است؟ استحضار دارید که یک پدیده‌ای به نظر من پیچیده‌ای مثل بی‌حجابی یا بد حجابی نمی‌شود به راحتی عواملش را شمرد، چنانکه نمی‌شد همه جوامع را به یک دید نگاه کرد.

وی ادامه داد: ممکن است برخی از عوامل مشترک باشد بین بی‌حجابی و بد حجابی در همه جوامع و برخی از عوامل مربوط به یک جغرافیایی خاص یا فرهنگ خاص باشد، عواملی هم که معمولاً شمرده می‌شود، ممکن است سلیقه‌ها در مورد شمارشش تفاوت کند، یعنی عواملی را کسی بشمارد، که دیگری کمتر، بیشتر یا اتقان کند.

کارشناس رادیو معارف تاکید کرد: متاسفانه یکی از عوامل بی حجابی این است که عده‌ای معتقدند که بی حجابی یک نوع تمدن، پیشرفت و تفاخر است و آقایان و خانم‌ها گاها برای اینکه انگ تحجر و عقب ماندگی نخورند حجاب مطلوب را کنار گذاشته و به بدحجابی گرایش پیدا می کنند.

وی افزود: عامل دوم بدحجابی سیاسی انگاری مسأله حجاب است، یعنی در یک مجموعه و یا کشور اگر مسأله حجاب سیاسی بشود، به این معنا که مثلاً فرض کند، حاکمیت خانم‌ها را یا احیاناً آقایان را دعوت به حجاب بکند، افرادی می‌خواهند مخالفت خودشان را با حاکمیت نشان بدهند، می‌آیند از حجاب شان کم می‌کنند. حالا یا بی‌حجابی است یا بدحجابی، حتی گاهی وقت‌ها برای این که یک اعتراضی را نشان بدهند می‌گویند در فلان جا جمع بشوید، مثلاً در یک لحظه خانم‌ها روسری روی سر شان را بردارند، که این خب می‌دانید چه قدر رسالت حاکمیت را سنگین می‌کند.

کارشناس رادیو معارف ادامه داد: عامل سوم اجباری کردن حجاب است، ببینید ممکن است در یک جامعه یک حاکمیت به هر دلیلی صلاح می‌داند که حجاب را اجباری بکند و حتی ممکن است واقعاً هم درست باشد، یعنی صلاحدید، صلاحدیدِ واقعی باشد، ولی باید بپذیریم که وقتی که حجاب اجبار بشود و از آن حالت حجاب جوششی بیایید بیرون، وقتی حجاب اجباری می‌شود برای بعضی‌ها خوشایند نیست و سعی می‌کنند تا می‌توانند از این امر اجباری و غیر جوششی فرار کنند.

وی تاکید کرد: البته عواملی که ذکر می کنیم در خصوص درستی یا نا درستی عوامل قضاوت نمی کنیم، ممکن است عاملی تاثیر بگذارد ولی لازم هم باشد ولی ممکن است لزومی نداشته باشد و باید با آن عامل مقابله کرد.

حجت الاسلام علیدوست عامل چهارم را توجیه دانست و گفت: انسان‌ها در برابر مقابل گناهی که انجام می‌دهند، خلاف قانونی که انجام می‌دهند غالباً توجیه می‌کنند، شما نگاه کنید گاهی وقت‌ها انسان می‌آید چه کار می‌کند، توجیه می‌کند، به عنوان مثال ممکن است شما بهش تذکر بدهید، می‌گوید خب این که برادر شوهرم هست، این هم که پسر عمویم هست، این هم پسر دای ام هست، یعنی عدم حجاب و بی‌حجابی را این جور توجیه می‌کند، اگر سنی ازش گذشته باشد مثلاً رعایت حجاب شرعی را نکند، می‌گوید این بچه‌ها همه بچه من هستند، حکم پسران من را دارند، بنده اسم این را می‌گذارم توجیه.

وی ادامه داد: در روایت داریم که می‌آمدند می‌گفتند خواهر زن را ما می‌توانیم نگاه کنیم، آیا برادر شوهر محرم است، ائمه می‌فرمودند هیچ تفاوتی با غریبه‌ها ندارند، یعنی این توجیه می‌تواند مؤثر باشد، البته من یک مثال زدم برای توجیه، ولی این اگر یک لاینی باز کنید برای توجیه بد حجابی یا بی‌حجابی می‌بنید یک موارد متعددی داریم.

علیدوست به عامل دیگر علل گرایش به بد حجابی اشاره کرد و گفت: بحث دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد این است که ما گاهی وقت‌ها یک پدیده را خیلی خوب می‌دانیم، مثل حجاب مثل عفاف یا یک پدیده را پلشت می‌دانیم مثل بد حجابی، بی‌عفتی، بعد هم تعجب می‌کنیم که مثلاً چرا فلان خانم یا دختر خانم یا حتی فلان آقا، این که ما این قدر بد می‌دانیم او بد نمی‌داند، چرا مراعات حجاب نمی‌کند، در حالی که وقتی با وی صحبت می‌کنی می‌بینی که واقعاً جهل دارد.

این استاد حوزه اضافه کرد: جهل به ارزش حجاب، جهل به ارزش عفت و جهل به مفاسد و پلشتی بی‌حجابی می‌تواند عامل بی‌حجابی و بد حجابی باشد و لذا باید اول حجاب را جا انداخت، عفت را جا انداخت، مفاسد بی‌حجابی و بدحجابی را برای انسان‌ها بیان کرد بعد ببنیم که چه قدر می‌تواند مؤثر باشد.

کارشناس برنامه رادیو معارف عامل دیر را بدل گزینی عنوان کرد و گفت: در پدیده‌ها اخلاقی انسان خیلی وقت‌ها دقت می‌کند مطالعه می‌کند می‌بینیم متخلفان برای این که از یک رعایت یک واجب فرار کنند، یک جایگزین درست می‌کنند و دلشان را به آن جایگزین خوش می‌کنند و لذا آن کار را انجام نمی‌دهند. مثلاً به طرف می گوید آقا نماز بخوان، می‌گوید من نماز نمی‌خوانم ولی موقع خواب، در رختخواب چند دقیقه با زبان مادری با خدا مناجات می‌کنم.

علیدوست در ادامه تاکید کرد: ببینید این برای این که آن احساس دینی خودش را تامین کند، که خب حالا نماز من نمی‌خوانم پس چه کار کنم می‌گوید من با زبان مادری، مسواک را می‌زنم، صورتم را صابون می‌زنم، دست‌هام را تمیز می‌کنم، وضوء هم نمی‌گیرد، ولی این کارها را می‌کند و چند لحظه قبل از خواب با خدای خودش مناجات می‌کند، می‌گوید من این را بدل نماز قرار دادم.

وی گفت: اگر نگاهی به مقوله ای که مطرح کرده اند که جدید هم نیست حداقل زمان و اعتبارش به زمان کشف حجاب می رسد، بحث عفاف به جای حجاب است، یک بدل می‌گذارند به جای حجاب که یعنی خانم آنچه مهم است عفاف است، و عفاف الزاماً با حجاب مساوی نیست، یعنی یک زن عفیف می‌تواند بی‌حجاب باشد.

وی تاکید کرد: متاسفانه امروزه هم «امواج ضلال» من تعبیر می‌کنم، رادیوها، تلویزیون‌ها، سایت‌ها، رسانه‌های ضد دینی را به امواج ضلال، این مسأله را تبلیغ می‌کند که ما عفاف را نهادینه کنیم، به نظر من تبلیغ از عفاف برای این نیست که جامعه را عفیف کنند حد اقل برای بعضی‌هاشان، برای این هست که حجاب را زیر سؤال ببرند و بی‌حجابی را، بد حجابی را جایگزین، از بین ببرند.


گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: farsnews.com

مطالب پیشنهادی:
شبِ هرگز
یکی از تفریحات کمند امیرسلیمانی
بازیگری که دوست دارد در همه جا دیده نشود!
ثروتمند‌ترین نویسندگان جهان را می شناسید؟
مجری جنجالی به تلویزیون بازگشت!! 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X