سال پنجاه و هفت در میان سالهای متمادیی که بر سرزمین کهن ایران گذشته است، سالی دگر بود. روزهای آن همه ایام اللّه بود...
 
سال پنجاه و هفت در میان سالهای متمادیی که بر سرزمین کهن ایران گذشته است، سالی دگر بود. روزهای آن همه ایام اللّه بود. شوق مبارزه با رژیمی فاسد و ضد مردمی که بزرگترین افتخار و نقطه اتکایش وابستگی به آمریکا بود همه را برانگیخته و ایران را به سرزمین حماسه ها تبدیل کرده بود. مشتهای گره کرده پیر و جوان و زن و مرد این مرز و بوم نشانه عزم راسخ ملت نجیب و سرافراز ایران برای سرنگونی نظامی بود که در آن انسانیت ، دین و اخلاق حرمت و جایگاهی نداشت. قیام همه جانبه مردم ایران به رهبری فرزانه ای هفتاد و هشت ساله آنچنان آرامش ساحل نشینان را برآشفت که « جزیره ثبات » قدرت هر گونه تحلیل واقعی و برنامه ریزی برای مقابله با امواج خروشان انقلاب اسلامی را از آنان سلب نمود. زمستان پنجاه و هفت نقطه اوجگیری سیمرغ انقلاب و بهمن آن رسیدن به نقطه انفجار بود ، انفجار نور.
تصاویری که در پی خواهد آمد روایت گویای حماسه های آن دوران است که از میان تصاویر موجود در مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران انتخاب شده است. وضوح و گویایی تصاویر ما را از هر گونه توضیح و تفسیری بی نیاز می سازد.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
گردآوری:گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع:.iichs.org
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X