موزه حمام علی قلی آقا
حمام های بزرگ و كوچك علیقلی آقا در محله بیدآباد اصفهان توسط "علیقلی آقا" از درباریان دو پادشاه عصر صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین در مجموعه ای كه خود، بانی آن بوده ،به سال 1125 هـ.ق برپا شده و وقف مسجد و مدرسه شده است...
 
 
 
 
موزه حمام علی قلی آقا
 
موزه حمام علی قلی آقا
 
موزه حمام علی قلی آقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: farsnews.com
 
مطالب پیشنهادی:
آداب و سنن در حمامهای ایران
گزارش تصویری حمام وكيل در شيراز
گزارش تصویری کاخ آپادانا در خوزستان
گزارش تصویری: خانه مشروطه پرافتخارترین خانه تبریز
گزارش تصویری از غار دیدنی "شاپور"