معلم را نباید برد از یاد...
شهرهای زیبا به مناسبت روز معلم را بخوانید روز معلم گرامی معلم از ازل بنیاد عشق استمعلم در حقیقت داد عشق استمعلم استقامت را بها دادمعلم باغ و بستان را صفا دادمعلم مظهر صبر و وقار استمعلم تا ابد دنباله دار استحدیث رویش و روح سلامتفقط با واژ ه ی او کرده عادتمعلم قامت سبز بهار استمعلم بی قراری را قرار...

شهرهای زیبا به مناسبت روز معلم را بخوانید

روز معلم گرامی

معلم از ازل بنیاد عشق است
معلم در حقیقت داد عشق است

معلم استقامت را بها داد
معلم باغ و بستان را صفا داد

معلم مظهر صبر و وقار است
معلم تا ابد دنباله دار است

حدیث رویش و روح سلامت
فقط با واژ ه ی او کرده عادت

معلم قامت سبز بهار است
معلم بی قراری را قرار است

معلم درس را با جان در آمیخت
خدا نام خرد از او بر انگیخت

معلم زینت درب بهشت است
خدا بر چهره اش اینسان نبشته ست

پناه قلب تاریک جهالت
جهان پر نور گشتست ازکمالت

معلم عندلیب باغ علم است

چو تندیس شکیبایی و حلم است

شاعر: نغمه بیژنی

معلم

 

معلم ساربان علم و عشق است
معلم میزبان مهر و عشق است

معلم سایه بان معرفت ها

خریدار دل بیدار عشق است

معلم شاهکار مهربانی

جلودار و همی سردار عشق است

معلم شمع سوزان در محبت

بسی او از خریداران عشق است

معلم ریسمان عالمین است

طنین روحبخش ماه عشق است

معلم چون پدر بی خواب و بی تاب

از این بابت که او مصداق عشق است

شب و روزش همه در فکر تعلیم

سر و سرّ درونش درد عشق است

معلم را نباید برد از یاد

مقام او مقام اهل عشق است

شاعر: علی اکبر بوژمهرانی


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ