تتت


سیصد و نه چنان که سیصد و هشت خواهد از پیش ذهن ما بگذشت دست ما بر جبین آن چه نوشت؟

آبگینه ... نیما یوشیج

سیصد و نه چنان که سیصد و هشت

خواهد از پیش ذهن ما بگذشت

دست ما بر جبین آن چه نوشت؟

                قلب ما با زمان رفته چه کرد؟

گر تو صنعت گری بُدی استاد

صنعت تو به ملّتِ تو چه داد؟

از چه بیچاره ای به خاک افتاد

                زیر تیغ تو بودی ...*

ای طفل فریب خورده ی خام!

مانده منکوب فکرِ خویش مدام!

تو یقین داری آنچه نیست چو دام

                دام بر راه افتخار تو هست؟

هان در این گیر و دار لیل و نهار

می فریبد زمان ترا، هشدار

سروده: نیما یوشیج


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X