به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد... لب تو میوه ممنوعه ولی ...
به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم

هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد

 با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد

هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه خداوند نشد
 
خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد!

 

شاعر: فاضل نظری

 

بیشتر بدانید : خطر کن! زندگی بی او چه فرقی می‌کند با مرگ؟

بیشتر بدانید : شاعرانگی‌های آقای مدیر

بیشتر بدانید : شعر ، «اما»ی بزرگی دارد

بیشتر بدانید : شعرهای عاشقانه احمدرضا احمدی


 

تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ