شعر ادبی

ناگفته های آیدا سرکیسیان از همسرش احمد شاملو