شعر ادبی

یغما گلرویی غزل خداحافظی را خواند
در شب سرد زمستانی....
 منوچهر آتشی
مولانا
ویلیام بلیک