شعر ادبی

سید علی صالحی
سید علی صالحی
اکبر اکسیر
شعری ماندگار از سیاوش کسرایی