چوب حراج گذاشتیم به آبروی همدیگه، اونوقت باز این وسط فرشته هه بود كه بیشتر دردش میگرفت : مادر!!!

از روزی كه اسم روز مادر عوض شد
و شد روز زن !،
عزت و احترام این روز هم
رفت زیر چوب پردرد، جوك و شوخی ومسخره بازی..
تا روزی كه اسمش روز ًمادرً بود
شوخیها محدود میشد به تفاوت كادوی مادرزن و مادر شوهر..
اما هر دوتاشون فرشته بودن برای همه ...چون مادرخودشون بودند!
از روزی كه روز پدر نامگذاری شد
شوخی ها سنگین تر و مادی تر شد تبدیل شد به شوخی جوراب و طلا !!!!
چوب حراج گذاشتیم به آبروی همدیگه، اونوقت باز این وسط فرشته هه بود كه بیشتر دردش میگرفت : مادر!!!
چون سنگ ترازو گذاشتیم برای مقایسهء دو تا عزیز !! یكیشون فرشته بود و قرار بود بهشت زیر پاش باشه ! آن یكی هم ارزش بود با جوراب و بی جورابش ،پشت و پناهمون بود!!
می بینی دنیا؟
مادر كه به زن تبدیل میشه چه فاجعه ای میشه؟؟؟؟؟؟؟؟
اما
وقتی
زن كه به مادر تبدیل میشه ،
عجب دنیایی میشه ؟؟؟؟؟
به این میگویند جادو...
جادوی كلمات
جادویی كه میتواند
یك فرشته را
به یك جوك تبدیل كند
و یك روز خوش شگون را
به روزی پر از متلك و
بی احترامی.

روز مادر مبارك


یزدان پرست
١٣٩٤/١/٢١


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X