10 مورد از بهترین کتاب ها برای معلمان و پدر و مادرها برای آشنایی بیشتر با کودکان.

این کتاب ها از نظر فنی یک لیست از بهترین کتاب ها برای معلمان است ، اما پس از مرور برخی از کتاب در اینجا و خواندن بیشتر در مورد آنها، متوجه می شوید که بسیاری از پدر و مادرها نیز باید به خواندن برخی از این کتاب ها روی بیاورند.

با توجه به اینکه سن کودک چقدر است، خواندن این کتاب ها فرصت خوبی است که در مدرسه در طول بخش عمده ای از روز،این کتاب ها را بخوانید.

ما آنچه را که آنها در حال یادگیری هستند ، مانند ریاضیات و فیزیک.. اما آنچه در مورد تمام چیزهایی  که در حال یادگیری در مورد زندگی از دیگر دانش آموزان و یا معلمانشان هستند را نیز می دانیم؟

این کتاب ها به شما در این زمینه کمک می کنند :

capture_copy_copy_copy.JPG
capture2.JPG
1. کتاب راهنمای بقای معلم
2. کتاب آموزش با آتش
3. کتاب اولین روز مدرسه
4. کتاب ذهن در حال رشد
5. کتاب شوخ طبعی معلمان
6. کتاب ابزار "جونز فرز" برای خواندن
7. کتاب شجاعت برای تدریس
8. کتاب فراگیری در مه
9. کتاب مدرسه
10. کتاب برنامه سازمان دهی معلمان

تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X