دلیل عجیب سارتر برای دریافت و عدم دریافت جایزه نوبلش!
 ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوف برجسته فرانسوی در سال 1964 برنده جایزه نوبل شد ولی به دلیلی عجیب آن را نپذیرفت.

جایزه سبب وابستگی می‌شود...

کمیته نوبل در سال ۱۹۶۴ ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی را به عنوان برنده‌ی نوبل ادبی برگزید. سارتر اما از قبول این جایزه خودداری کرد و در استدلال خود برای گرفتن این تصمیم گفت که "جایزه سبب وابستگی می‌شود". اما عجیب آنکه او چندین سال بعد محتاطانه با کمیته نوبل تماس گرفت و جویا شد که آیا می‌تواند جایزه نقدی بالغ بر ۲۷۳ هزار کرون سوئدی را دریافت کند؟

ترجمه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ