من در برابر آنچه می کنم و آنچه انتخاب می کنم که نادیده بگیرم، مسئولم...

انتخاب کرده ام آن را نادیده بگیرم

در همین لحظه که من در حال نوشتنم، در گوشه ی دیگری از جهان، انسان های زیادی گرسنه اند. اگر «ژان پل سارتر» بود می گفت من در برابر این گرسنگی مسئولم.

 البته من اعتراض می کردم:
من نمیدانم آنجا چه خبر است و برای تغییر وضع اسفبار موجود، کار چندانی از دستم برنمی آید.

زلزله غرب کشور

زلزله غرب کشور


ولی سارتر می گفت:
این منم که انتخاب کرده ام بی خبر بمانم و به جای آنکه خود را درگیر این وضع اسفبار کنم.

در این لحظه ی خاص فقط بنویسم. می توانستم فراخوانی بدهم و اعانه جمع کنم یا از طریق ارتباطاتی که در اصحاب رسانه دارم، توجه همگان را به وضع موجود جذب کنم، ولی انتخاب کرده ام آن را نادیده بگیرم.
"من در برابر آنچه می کنم و آنچه انتخاب می کنم که نادیده بگیرم، مسئولم.."

من در برابر گرسنگی جهان مسئولم

من در برابر گرسنگی جهان مسئولمنویسنده: دکتر اروین د یالوم
روان درمانی اگزیستانسیال


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
 seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X