داستان ادبی

داستان کوتاه «سارای صبح‌های جمعه»
داستان کوتاه «گل سرخ گوشه حیاط»
روزی که شمس‌ برای سیمین گریه کرد
داستان «شاهزاده و سیاه»
چرا شخصیت‌های کتاب‌های کودک و نوجوان در سال‌های اخیر ماندگار نشده‌اند؟
خیلی نگرانیم! شما لیلا را ندیدید؟