موسیقی

هنر شجریان بودن و شجریان ماندن
کشیشی که آهنگسازی ماندگار شد + عکس
حاشیه های جنجالی کنسرت ابی و زدبازی در ترکیه
مردی که در 9 سالگی صدایش جهانی شد
 موسیقی در مصر باستان