عکس های دیدنی صابر ابر و پانته‎آ پناهی‎ها در نمایش کالیگولا
نمایش کالیگولا به کارگردانی همایون غنی زاده در تالار وحدت به روی صحنه رفت.

 تصاویر نمایش کالیگولاعکس شماره 1 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابرعکس شماره 1 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 2 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 2 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 3 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 3 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 4 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 4 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 5 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 5 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 6 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 6 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 7 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 7 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 8 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 8 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 9 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 9 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 10 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 10 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 11 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 11 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 12 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 12 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 13 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 13 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 14 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 14 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 15 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر

عکس شماره 15 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 16 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 16 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 16 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر
عکس شماره 17 از نمایش کالیگولا با بازی صابر ابر


گردآوری : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع : mehrnews.com