پانزدهمین جشن خانه تئاتر شنبه ۸ اردیبهشت با اجرای رقص‌های محلی، نقالی و نمایش روحوضی با استقبال مردم و حضور تعدادی از هنرمندان در محوطه بیرونی خانه هنرمندان برگزار شد.

 رضا بنفشه خواه و مجتبی حسینی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

بازدید مردم از نمایشگاه پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 بازدید مردم از نمایشگاه پانزدهمین جشن خانه تئاتر

غرفه های مخصوص گریم کودکان در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 غرفه های مخصوص گریم کودکان در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

استقبال مردم از پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 استقبال مردم از پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 بازدید مردم از نمایشگاه پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 بازدید مردم از نمایشگاه پانزدهمین جشن خانه تئاتر

رضا بنفشه خواه در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 رضا بنفشه خواه در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 تمرین گروه رقص در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 تمرین گروه رقص در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 اجرای نمایش عروسکی درپانزدهمین جشن خانه تئاتر

 اجرای نمایش عروسکی درپانزدهمین جشن خانه تئاتر

اجرای رقص محلی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 اجرای رقص محلی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 سیاهان نمایش روحوضی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 سیاهان نمایش روحوضی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 پانزدهمین جشن خانه تئاتر

محسن حسینی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

محسن حسینی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

اجرای نمایش روحوضی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 اجرای نمایش روحوضی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

اجرای رقص محلی کردی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

اجرای رقص محلی کردی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 پانزدهمین جشن خانه تئاتر

اجرای نمایش روحوضی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 اجرای نمایش روحوضی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 پانزدهمین جشن خانه تئاتر

شادی کودکان از نمایش‌های روحوضی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 شادی کودکان از نمایش‌های روحوضی در پانزدهمین جشن خانه تئاتر

استقبال مردم از پانزدهمین جشن خانه تئاتر در محوطه بیرونی خانه هنرمندان

 استقبال مردم از پانزدهمین جشن خانه تئاتر در محوطه بیرونی خانه هنرمندان

پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 پانزدهمین جشن خانه تئاتر

 گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: isna.ir


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X