تئاتر

ماجرای زنی که داعش برای سرش جایزه گذاشته بود
مخاطب یاد گرفته است عکس و امضا بگیرد و پز بدهد !
کار روز عقیم به فاحشه ها و جاسوس ها رسید !!
دختری که روی صحنه پسر می شود !
شوخی سخیف در پوستر مضحک جشنواره تئاتر فجر 96 + عکس