تئاتر

نمایشی که بهتر است مجردها نبینند
حرف های جالب هانیه توسلی در مورد توانایی های بدنی بازیگران
جذابیت دختر زشت بداخلاق و عبوس برای یک کارگردان
نگاهی به نمایشی که شاید نباید از دست داد : گودالی در ارغنوان