تئاتر

همذات پنداری دو اسطوره سینما...
افشاگری کودکان کار روی صحنه تئاتر ...+تصاویر
نامزدهای جشن بازیگر اعلام شدند!
الهام چرخنده بازهم متحول میشود!
واکنش دبیر جشن خانه تئاتر به اظهارات بهزاد فراهانی