تئاتر

بلیط نیم میلیونی برای نمایش رامبد جوان؟!
ناگفته های قتل بازیگری که قرار است اعدام شود!