تئاتر

بلیط نیم میلیونی برای نمایش رامبد جوان؟!
ناگفته های قتل بازیگری که قرار است اعدام شود!
بازیگر تئاتری که قرار است به زودی اعدام شود! + عکس