تئاتر

این شازده کوچولوی عجیب با شازده کوچولوی قصه هایمان فرق دارد + عکس
گزارش تصویری نمایش توقیف شده «فاندو و لیز»