تصویر ناصرالدین شاه قاجار روی یک فرش با طرح هوشنگ شاهی بافته شده تا شاید اقتدار حکومتش را با هوشنگ پیوند بزند

ناصرالدین شاه وسط فرش هوشنگ شاهی نشست

در بین قالیچه‌های تصویری، قالیچه‌های هوشنگ شاهی مقام خاصی دارند. داستان هوشنگ شاه از اولین داستان‌های شاهنامه فردوسی است و از همین طریق هم در بین مردم رواج پیدا کرده و به روی قالی آمده است.

بنا به روایت این داستان، هوشنگ شاه موسس اولین سلسله پادشاهی در ایران است. در اوستا نام او هئوشنگه و لقبش پراداتا (پیشداد) است که به معنی قانونگذار است. در شاهنامه نیز، هوشنگ از پادشاهان پیشدادی است که پس از مرگ کیومرث، چهل سال حکومت کرد و انتقام پدر خویش (سیامک) را از دیوان گرفت. کاشف آتش، هوشنگ بود و جشن سده را او بنیاد کرد. داستان هوشنگ شاه با اصل و نسب ایرانیان و مهاجرت آنها نیز بستگی دارد، چرا که مهاجرت آریایی‌ها، در زمان این شاه صورت گرفته و لذا داستان هوشنگ در بسیاری از شاهنامه‌های مصور و هنر ایران و از جمله فرش ایران به وفور یافت می‌شود.

تصویر ناصرالدین شاه در میان نقوش باستانی هوشنگ شاهی روی فرش
تصویر ناصرالدین شاه در میان نقوش باستانی هوشنگ شاهی روی فرش

از طرفی تأکید هنر قاجار بر موضوعات مرسوم در هنر ایران باستان به منظور برابر نهادن اقتدار سیاسی شاهان قاجار با اقتدار سیاسی شاهان باستانی ایران و مشروعیت بخشیدن به قدرت حاکم بوده است.

شاهان قاجار با کشیدن این تصاویر می‌خواستند اعتبار سیاسی و فرهنگی خود را به جهان باستانی ایران گره زده و به تقویت مشروعیت حکومتی خود بپردازند تا بدین وسیله حکومت خود را همپایه و در ردیف حکومت‌های مقتدر تاریخ ایران قرار دهند. از این رو به گفته‌ای در اینجا شاهد نقش ناصرالدین شاه در میان نقوش باستانی هوشنگ شاهی هستیم.


بیشتر بدانید : ناصرالدین، شاه هنرمند قاجار! + تصاویر

بیشتر بدانید : روزی که ناصرالدین شاه روی تختواب ناپلئون خوابید!

بیشتر بدانید : تاثیر ناصرالدین شاه بر اندازه دامن زنان حرمسرا!

بیشتر بدانید : تصویر آخرین سفر ناصرالدین شاه در کنار ملکه الکساندرا


گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: chamedanmag.ir


 
 
 

 
X