نمایشگاهی از قفل‌های سنتی هنرمند قفل‌ساز در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد

قفل‌سازی هنری از دوره ساسانی

قفل‌سازی سنتی در ایران طی مطالعات به عمل آمده مربوط به دوره ساسانیان است. حسین شمس هنرمند ۷۱ ساله از ۹ سالگی هنر قفل‌سازی را نزد استادانی چون مرحوم قلفسازان در بازار تهران فرا گرفته است. این هنرمند که همچنان قفل‌های سنتی و تاریخی ایران را زنده نگه‌ داشته تاکنون در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی فراوانی شرکت کرده و هنر قفل‌سازی را به نمایش گذاشته است. به تازگی نمایشگاهی نیز از هنر قفل‌سازی این هنرمند در سازمان میراث فرهنگی برپا شده است.

نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
نمایشگاه هنر قفل‌سازی حسین شمس

نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
انواع قفل های قدیمی و تاریخی در نمایشگاه حسین شمس

نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
نمونه قفل های قدیمی و تاریخی در نمایشگاه قفل سازی


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
تصاویر قفل های قدیمی در نمایشگاه میراث فرهنگی


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
قفل های زیبای تاریخی و قدیمی


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
قفل‌سازی سنتی در ایران


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
نمایشگاه قفل سازی سنتی حسین شمس


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
انواع قفل های قدیمی و تاریخی در نمایشگاه حسین شمس


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
نمایشگاه قفل های قدیمی اثر حسین شمس


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
طراحی و ساخت قفل های قدیمی


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
ساخت قفل های قدیمی اثر حسین شمس


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
قفل‌سازی سنتی در ایران


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
نمایشگاه هنر قفل سازی


نمایشگاه قفل های قدیمی حسین شمس در میراث فرهنگی
تصاویر قفل های قدیمی اثر حسین شمس

 

بیشتر بدانید : گنجه‌هایی که بی‌قفل مانده‌اند

بیشتر بدانید : هنوز این در بر پاشنه می‌چرخد!

بیشتر بدانید : کشف قدیمی‌ترین ماشین اسباب بازی جهانگردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: chamedanmag.ir


 
 
 

 
X