یک عکاس برای ساخت این کتاب تصویری از بیش از 250 کودک در عکس های خود استفاده کرد.

کونراد ویمل در شهر است

کتاب "کونراد ویمل در شهر است" (Konrad Wimmel Is in Town) کتابی است که توسط یک عکاس با نام جان هون والوبن (Jan von Holleben) به چاپ رسیده است. این عکاس حدود بیش از 5000 قطعه عکس برای ساخت تصاویر نهایی این کتاب گرفته است.

او برای ساخت این کتاب تصویری از بیش از 250 کودک در عکس های خود استفاده کرد.

خوانندگان ایت کتاب باید کونارد و دوستانش را در این کتاب به گونه ای قرار دهند که نشان دهد در تعقیب یک دزد هستند. دزدی که کیف دستی مادر بزرگ کونراد را به سرقت برده است.
در اداه این تصاویر را مشاهده نمایید:


عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 1
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 2
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 2
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 3
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 3
پشت صحنه کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
پشت صحنه کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 4
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 4
صحنه ای از یک باغ وحش از کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
صحنه ای از یک باغ وحش از کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
صحنه ای از یک باغ وحش از کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
صحنه ای از یک باغ وحش از کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 5
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 5
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 6
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 6
پشت صحنه کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
پشت صحنه کتاب "کونراد ویمل در شهر است"


تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ


 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال

پربیننده های این بخش

 
X