بیش از 9500 نفر در ابری از رنگ در پایتخت کشور ابوظبی در شادترین سیاره انرژی گرد هم آمدند.

تصاویر رنگ پاشی

این جشن در هتل یاس مارینا ابوظبی اجرا گردید و در آن بیش از ۱۰ هزار نفر گرد هم آمده بودند. ابری از رنگ هتل یاس مارینا را پوشش داده بود. شرکت کنندگان با لباسی سفید و تمیز جشن را شروع و در پایان با لباس های زرد، نارنجی، پودر سبز، آبی و صورتی جشنواره را ترک کردند.

در ادامه تصاویری از جشن رنگ پاشی در ابوظبی را مشاهده نمایید:


جشنواره رنگ ابوظبی 1جشنواره رنگ ابوظبی 1جشنواره رنگ ابوظبی 2جشنواره رنگ ابوظبی 2
جشنواره رنگ ابوظبی 3
جشنواره رنگ ابوظبی 3
جشنواره رنگ ابوظبی 4
جشنواره رنگ ابوظبی 4
جشنواره رنگ ابوظبی 5
جشنواره رنگ ابوظبی 5
جشنواره رنگ ابوظبی 6
جشنواره رنگ ابوظبی 6
جشنواره رنگ ابوظبی 7
جشنواره رنگ ابوظبی 7
جشنواره رنگ ابوظبی 8
جشنواره رنگ ابوظبی 8
جشنواره رنگ ابوظبی 9
جشنواره رنگ ابوظبی 9
جشنواره رنگ ابوظبی 10
جشنواره رنگ ابوظبی 10
جشنواره رنگ ابوظبی 11
جشنواره رنگ ابوظبی 11
جشنواره رنگ ابوظبی 12
جشنواره رنگ ابوظبی 12
جشنواره رنگ ابوظبی 13
جشنواره رنگ ابوظبی 13
جشنواره رنگ ابوظبی 14
جشنواره رنگ ابوظبی 14
جشنواره رنگ ابوظبی 15
جشنواره رنگ ابوظبی 15
جشنواره رنگ ابوظبی 16
جشنواره رنگ ابوظبی 16


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X