Ellen Rococo  هنرمند اکراینی جواهرات دست ساز زیبایی را با الهام از حیوانات و با متریال مختلف می سازد

جواهرات دیدنی و جذاب الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اهل اکراین

الن روکوکو هنرمند اوکراینی بااستعداد از سال 2009 در زمینه طراحی جواهرات کار می کند.  او علاوه بر طراح بودن متخصص مد، مدل، عکاس و موسیقی دان نیز هست. بله او روحی واقعا خلاق دارد.

طرح های جواهرات برانگیزاننده و شگفت انگیز او از حیوانات عرفانی از پلی استر، سفال، کریستال و فلز ساخته شده اند.

طبق گفته خود هنرمند این مخلوقات از مذهب، اساطیر و طبیعت الهام گرفته شده اند. بعضی از آنها هم تاثیر گرفته از افرادی هستند که در زندگی با آنها برخورد داشته است.

تصاویری از آثار این هنرمند را در زیر ببینید تا متوجه شوید کارهای او واقعا به دنیای دیگری تعلق دارند.

Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات 
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


 Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


 Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


 Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


 Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی

 

Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


Ellen Rococo,الن روکوکو,جواهرات دست ساز,جواهرات
جواهرات الن روکوکو Ellen Rococo  هنرمند اکراینی


بیشتر بدانید : اتفاق جدیدی که شهرزاد در صنعت مدل سازی جواهرات باعث شد!


تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X