هنرمندی که بدن خودش را رنگ می کند و در محیط ناپدید می شود!!
نقاشی روی بدن یکی از هنرهایی است که به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده است. اما Cecilia Paredesهنرمند اهل پرو هنر نقاشی روی بدن را با عکاسی و هنر پرفورمنس ترکیب کرده و هنر خاص خود را خلق کرده است

Cecilia Paredes هنرمندی که بدن خودش را رنگ می کند

سسیلیا پرادیز (Cecilia Paredes) هنرمندی اصالتا فیلپینی و متولد پرو عکاسی، نقاشی و هنر پرفورمنس را با هم ترکیب می کند تا هنر خاص خود را بسازد. او خودش سوژه اصلی اثار رنگارنگش است، که به طرز زیبایی داخل اثر پنهان شده است.

این هنرمند خلاق به جای استفاده از بوم نقاشی بدن خودش را رنگ می کند. او از نقاشی و لباس ها و بک گراندهای طرح دار استفاده کرده و مثل یک آفتاب پرست خودش را با پس زمینه یک شکل می کند.

این هنرمند خلاق می گوید: من لباس های طرح دار می پوشم، قسمت هایی از بدنم را رنگ می کنم؛ به شکلی که با پس زمینه کارم یکی بشوم. من از تم هایی استفاده می کنم که هویت جایی که زندگی می کنم را نشان دهد، گویی که در خانه خودم هستم.

نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


 Cecilia-Paredes7.jpg
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes 
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


 نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes


نقاشی روی بدن,نقاشی بدن,عکاسی,پرفورمنس,نقاشی,Cecilia Paredes
هنر پرفورمنس Cecilia Paredes

 

بیشتر بدانید : نقاشی از زنان نیمه زنده و نیمه مرده! + تصاویر

بیشتر بدانید : باورتان می‌شود اینها نقاشی باشند؟!!

بیشتر بدانید : نقاشی‌های غیرعادی بر روی فلاپی و نوار کاست!

 

تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ