وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی شناسد! (تصویری)
تا بحال فکر کرده اید که اگر تمام تصوراتمان به واقعیت می پیوست دنیا چه شکلی می شد.  Justin Peters هنرمند 22 ساله آلمانی این کار را کرده است. با همراه شوید تا تصاویر خیالی این هنرمند را ببینید

نقاشی های دیجیتال سورئال Justin Peters

 هنرمندی جوان که مرزهای خیال را در نوردید! تا بحال فکر کرده اید که اگر تمام تصوراتمان به واقعیت می پیوست دنیا چه شکلی می شد.

 Justin Peters هنرمند 22 ساله آلمانی این کار را کرده است. او که هنرمندی خودآموخته است؛ هنرمندی بااستعداد در شاخه دیجیتال است که به سبک سورئال کار می کند.

این هنرمند بااستعداد در صحبت هایش می گوید: هرچیزی که شما تصور کنید واقعی است (جمله اس از پابلو پیکاسو). من از نقاشی ها سورئالیست و هرچیزی که دور وبرممی بینم الهام می گیرم. در نقاشی های خیالی من با شبیه سازی و ترکیب بندی هرچیزی امکان پذیر است.
امدیوارم وقتی مردم آثار من را می بینند، جهانی متفاوت و جدید را کشف کنند، جاییکه با باز شدن ذهن و چشمانمان هرچیزی امکان پذیر می شود.   من به مردم کمک می کنند از احساسات و ادراک خود استفاده کرد و هرکاری که دوست دارند انجام دهند.


بیشتر بدانید : نقاشی‌های سورئالیست این هنرمند را حتما ببینید!

نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال  Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال  Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال  Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال  Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال  Justin Peters


Justin Peters,نقاشی
نقاشی های خیالی Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های خیالی Justin Petersنقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های خیالی Justin Peters


 نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های خیالی Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های خیالی Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
نقاشی های دیجیتال سورئال Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
روشنایی کولوسئوم


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
چرخ و فلک آتشفشانی


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
چرخ و فلک فضایی اثر Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
موج سواری روی ابرها: اثر Justin Peters


نقاشی دیجیتال,سورئال,خیال,تصور,Justin Peters
دو جهان: اثر Justin Peters


 

بیشتر بدانید : آثار هنری دیجیتال جذاب Marcin Jakubowski یکی از موفق ترین هنرمندان خودآموخته

بیشتر بدانید : نقاشی‌های بسیار زیبای این هنرمند سورئالیست را ببینید!!

بیشتر بدانید : هنر عکاسی مفهومی و سورئالیست Anna Vo +عکس

بیشتر بدانید : تصویرسازی‌های خیره‌کننده دیجیتال این 12 هنرمند را ببینید!!


تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ