ماشین ۱۵ متری و عجیب شیخ عرب! عکس
یک شیخ عرب ماشینی 15 متری را به قیمت 10 میلیون دلار خرید

ماشین 15 متری با قیمت 10 میلیون دلار

این ماشین ۱۵ متری که "سوپرباس" نام دارد، قادر به حمل ۲۳ نفر با حداکثر سرعت ۲۵۰ km/h است.

شیخ عرب این ماشین را که در هلند ساخته شده، به قیمت ۱۰ میلیون دلار خریداری کرده است.


ماشین 15 متری

ماشین 15 متریگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: tabnakbato.ir