کارت پستال روز پدر

روز پدر از بهترین روزهای سال است...
خصوصیات پدری بی نظیر
به یاد می آورم خاطراتم را... به زبان انگلیسی
خدا را شکر که انسانی چون تو که قلبش سراسر بخشش و عشق است...
برای پدری که هرگز از دست دخترش خسته نمیشه...
برای تمامی حسن هایت که بی نهایت اند...
یک گوشه از قلبم هست که همیشه...

X