شخصیت شناسی براساس اجزای چهره افراد
قصد داریم به شخصیت شناسی افراد براساس شکل و فرم صورت و اجزای آن بپردازیم پس در ادامه با ما همراه شوید

نحوه قضاوت بر اساس چهره

بـه این جمله اعتقاد دارید کـه می‌گویند: نمیشود از روی ظاهر قضاوت کرد؟ از نظر مـا هم درست اسـت اما گاها استثناهایی هم وجود دارند، یعنی مـا می توانیم تا حدودی از روی فرم چهره ها چیزهایی در مورد شخصیت افراد حدس بزنیم. امروز نکات علمی جالبی در مورد ظاهر شناسی و همچنین یک رفتار شناسی دقیق رابه همراه هم مرور و بررسی می کنیم، همراه با پارس ناز باشید.

اگر چـه ساختار بدنی مـا بر اساس دی ان اي «ژنتیک» مـا شکل می‌گیرد نه انتخاب هایي کـه خودمان بر اساس زیبایی شناسی داریم، اما بعضی از اعضای بدن هستند کـه نکات زیادی را درباره ي شخصیت مـا آشکار می کنند. برخی تحقیقات نشان می دهد علم ژنتیک می تواند با توجه بـه ژن هاي مـا پیشبینی هاي زیادی درباره ي آینده ي مـا و نحوه ي درک مـا از دنیا داشته باشد.

فرم بینی

بینی هر شخصی در نوع خودش خاص اسـت و هیچ دو بینی اي دقیقا شبیه بـه یک دیگر نیستند. با این حال، طبق تحقیقی کـه درسال ۲۰۱۳ در نشریه ي Journal of Craniofacial Surgery منتشر شد، همین بافتی کـه استخوان ها رابه هم متصل و بینی شـما را تشکیل می دهد می تواند چیزهای زیادی را درباره ي شخصیت شـما آشکار کند.

محققان دراین پژوهش حدود ۱۷۰۰ عکس از بینی افراد را بررسی و آنها رابه ۱۴ دسته تقسیم کردند. محققان با بررسی فرم هاي مختلف بینی بـه این نتایج دست یافتند: کسانی کـه بینی کشیده اي دارند در زندگی کاری خود بسیار جاه طلب بوده و افراد بسیار سختکوشی هستند. انها کمالگرا هستند، طبق معمول زندگی کاری خودرا در اولویت قرار میدهند و زندگی شخصی شان اولویت دوم انها اسـت.

اما کسانی کـه بینی کوتاهی دارند افراد بسیار حساس و وفاداری هستند. کسانی کـه بینی نوک تیزی دارند میتوانند مشاوران مالی بسیار خوبی شوند چون غالبا در مدیریت پول خود بسیار عاقلانه عمل می کنند. کسانی کـه سوراخ هاي بینی شان بزرگ اسـت خرج کردن پول رابه پس انداز آن ترجیح میدهند و کسانی کـه سوراخ هاي بینی کوچکی دارند در روابط شخصی و خانوادگی خود تعهد زیادی دارند.

فرم صورت

صورت انسان ساختار بسیار پیچیده اي دارد و می تواند حقایق زیادی را درباره ي عملکرد شخصی و اجتماعی یک شخص آشکار کند. سزار لومبروسو، پایه گذار انسان شناسی جرم، معتقد بود با توجه بـه ساختار صورت کسیکه مرتکب جرمی شده می‌توان نوع جرم را تشخیص داد. درسال ۲۰۱۴ تحقیقی در نشریه ي Plos One Journal منتشر شد.

نتیجه ي این پژوهش آن بود کـه کسانی کـه صورت کشیده اي داشتند بسیار باهوش بودند در حالی‌کـه کسانی کـه صورت باریکی داشتند هوش هیجانی انها بالاتر از هوشی شناختی شان بود. همچنین محققان دراین پژوهش بـه این نتیجه رسیدند کـه کسانی کـه صورت پهنی دارند با احتمال بیشتری مورد پیش داوری دیگران قرار میگیرند، بی عاطفه و بسیار موفق هستند.
 

رنگ چشم ها

شکسپیر جمله ي معروفی دارد کـه میگوید: «چشم ها پنجره ي روح هستند». امروزه دانشمندان هم با استناد بـه شواهد علمی بهمین نتیجه رسیده اند. پژوهشگران دانشگاه اوربرو سوئد در تحقیقی چشم هاي ۴۲۸ نفر و ویژگی هاي شخصیتی انها را مورد بررسی قرار دادند تا متوجه شوند کـه آیا چشم هاي آنها شخصیت شان را آشکار می کند یا نه.

بـه ادعای این محققان، شخصیت انسان و ساختار چشم ها، هردو بـه بخش قدامی مغز مرتبط هستند کـه در شکل‌گیری شخصیت انسان نقش دارد. الگوی مورد بررسی انها رنگ چشم ها و قوس عنبیه ي چشم ها «قسمت رنگی چشم» بود. کسانی کـه چشم هاي قهوه اي درشتی دارند، ذاتاً رهبر و افراد بسیار باهوشی هستند. کسانی کـه چشم هاي قهوه اي بسیار تیره اي دارند درونگرا، مرموز و پنهان کار هستند.

کسانی کـه چشم هاي آبی روشن با عنبیه اي قوس دار دارند، قدرت درونی زیادی دارند و بسیار رقابت جو هستند. اما کسانی کـه چشم هاي آبی تیره دارند قدرت فیزیکی زیادی دارند و بسیار حساس هستند. هرچه رنگ چشم ها تیره تر باشد شخص روحیه ي درونگراتر و مرموزتری دارد و هر چـه رنگ چشم ها روشن تر باشد فرد برونگراتر و اجتماعی تر اسـت.

فرم چشم ها

بادقت در چشم ها میتوان فهمید کـه آن شخص چـه حالی دارد، مثلاً احساس خوشحالی می کند یا ناراحتی، خشمگین شده یا احساساتی. این مسأله درمورد ویژگی هاي شخصیتی افراد هم صدق می کند. هزاران سال اسـت کـه کارشناسان چهره خوانی معتقدند فرم چشم ها با توجه بـه شکلی کـه ساختار استخوانی جمجمه دارد می تواند ویژگی هاي پنهان شخصیت افراد رابه طور دقیق نشان دهد.

کسانی کـه چشم هاي پهنی دارند در زندگی شخصی خود برونگراتر و احساسی تر هستند. انها توجه زیادی بـه جزئیات دارند و دوست دارند در مجموع محتاط باشند. کسانی کـه چشم هاي درشتی دارند روشنفکر و باهوش هستند و رفتار صمیمانه اي دارند. کسانی کـه چشم هاي کوچک اما پهنی دارند درونگرا و کمالگرا هستند. کسانی کـه چشم هاي فرورفته اي دارند مرموز، دقیق و پراحساس هستند.

لب ها

لب هاي هر کس نه تنها مانند انگشتان دست، اثر منحصر بـه فردی دارند، بلکه چیزهای زیادی را درباره ي ویژگی هاي شخصیتی مـا آشکار می کنند. نویسنده اي بنام جین هانر، کارشناس خوانش چهره، پی برده اسـت کـه لب هاي مـا در شخصیت مـا و نحوه ي ابراز احساسات مان بـه دیگران و رفتار کردن مـا تأثیرگذار هستند.

لب ها وجه عاطفی مـا و چگونگی عملکرد مـا در روابط شخصی مان را نشان می‌دهند. کسانی کـه لب هاي معمولی اي دارند کـه هیچ ویژگی اغراق شده اي ندارد، در روابط عاطفی شان افراد مستقلی هستند، اهمیت زیادی برای عواطف و احساسات قائلند اما از نقش بازی کردن خوش شان نمی‌آید. کسانی کـه لب هاي بزرگی دارند دلسوز دیگران و مراقب انها هستند و نیازهای دیگران را در اولویت خود قرار میدهند.

کسانی کـه لب هاي پهنی دارند بخشنده و برونگرا هستند و دوست دارند نیازهای عزیزان زندگی شان برآورده کنند. کسانی کـه لب هاي باریکی دارند رقابت جو هستند و گاهی تنهایی رابه وقت گذارندن با دیگران ترجیح می‌دهند، اما در عین حال دوست دارند عزیزان شان انها رابا ویژگی هاي نیرومند شخصیتی شان بشناسند.


استخوان فک

برجسته بودن استخوان فک یکی از جذاب ترین ویژگی هایي اسـت یک شخص می تواند داشته باشد. با این حال، کسانی کـه استخوان فک آنها بزرگ اسـت و صورت پهنی دارند، سطح هورمون مردانه ي تستوسترون در بدن آنها بالاتر اسـت.

طبق تحقیق منتشر شده در سایت Science Direct، کسانی کـه استخوان فک بزرگ تری دارند و سطح هورمون تستوسترون در انها بالاتر اسـت، شخصیت پرخاشگرتری دارند و انجام اعمال خشونت آمیز در انها محتمل تر اسـت. تحقیقات نشان داده اسـت کسانی کـه استخوان فک برجسته تری دارند، بدلیل بالا بودن سطح هورمون تستوسترون در بدن آنها، شخصیت پراحساس تری دارند.گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: parsnaz.com