پروفسور پرویز کردوانی با نادرست عنوان کردن شیوه مدیریت آب در کشور گفت: بزرگترین اشتباه این بوده که آب را برای کشاورزی محدود کرده اند، این در حالی است که برای شهرها، همچنان استفاده لجام گسیخته از آب شرب آزاد است و در شهرها احساس کم آبی وجود ندارد.

بحران آب در ایران جدی است

 

کمبود آب در ایران

کمبود آب در ایرانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com


 
 
 

X