اسکارلت جوهانسون
کارتون روز: جذاب ترین زن جهان در سال 2013!
کارتون روز: جذاب ترین زن جهان در سال 2013!